سفارش خدماتسفارش خدمات به صورت حضوری :

مشتریان محترم می توانند کلیه منسوجات (لباس ، پرده  و پتو) خود را به صورت حضوری تحویل سالن کافی رختشو داده و خدمات مورد نیاز خود را سفارش دهند.

پرسنل کافی رختشو در حداقل زمان ، خدمات مورد نیاز مشتری را انجام داده و پس از بسته بندی ، در زمان مقرر تحویل مشتری خواهند داد.

سفارش خدمات به صورت غیر حضوری ( تحویل درمحل ) :

مشتریان می توانند از روش های  تلفنی، سفارش آنلاین روی سایت ،اپلیکیشن کافی رختشو و یا با استفاده از برنامه های واتس آپ یا  تلگرام سفارش خود را جهت برخورداری از سرویس  در محل ثبت نموده تا کارکنان کافی رختشو در اولین زمان مقرر مراجعه نموده و منسوجات کثیف را تحویل بگیرند و پس از شستشو و اتو کشی و بسته بندی تحویل نمایند .